Въз основа на направена заявка по сключен договор с фирма „Е“ ООД, транспортна фирма „П“ ЕООД извършва транспорт на оборудване от Италия до България. По време на транспортиране на оборудването, поради неправилното му и нестабилно укрепване от страна на превозвача, то е повредено. Налага се спешно извършване на ремонт на територията на Унгария. Съгласно сключения договор, транспортната фирма носи отговорност до предаване на оборудването на получателя и съответно за нея възниква задължение да покрие разходите по извършване на ремонта на превозваното оборудване. Фирма „Е“ ООД получава на имейл фактура, издадена от унгарска фирма и приложение към нея, в което са описани вложените материали и труд при ремонта на оборудването. Извършено е плащане на фактурата, издадена от унгарската фирма по банков път.

Възникват въпросите:

  1. Във връзка с покриване на направените разходи от виновната страна, следва ли фирма „Е“ ООД да издаде фактура на транспортната фирма „П“ ООД за стойността на ремонта, извършен от унгарската фирма?
  2. Следва ли фактурата да е с начислен ДДС в размер 20%?

По смисъла чл. 26, ал. 1 от ЗДДС, данъчна основа по смисъла на този закон е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът в зависимост от това, дали доставката е облагаема, или освободена. Съгласно ал. 2 на същата разпоредба, данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението,…