Съгласно чл. 70, ал. 1 от КТ, когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява, окончателното приемане на работа може да се предшествува от договор със срок за изпитване до 6 месеца.

Какво трябва да знаем за трудовия договор с предвидена клауза за изпитване?

  1. Клауза за изпитване може да се включи във всички трудови договори, уредени в КТ.

Трудовият договор с клауза за изпитване е самостоятелен тип трудов договор, който предшества сключването на окончателен трудов договор. Окончателният трудов договор може да бъде сключен:

  • За неопределено време по чл. 67, ал.…