Основна дейност на фирмата ви, регистрирана по ЗДДС, е осъществяване на търговия. Скоро сте сключили договор за продажба на стоки с турска фирма. Стоките ще се транспортират от България до Турция. В договора е предвидена клауза за  извършване на две авансови плащания, покриващи изцяло стойността на стоката, предмет на договора. Първото плащане е дължимо при сключване на договора и остатъка от стойността – непосредствено преди доставката.
Тъй като ви е първият подобен случай, нормално си задавате въпросите:
Какво е данъчното третиране на сделката от гледна точка на ЗДДС? Как следва да се оформи документално?
Как следва да се оформят документално получените авансови плащания? Следва ли да бъде начислено ДДС…