По своята същност авансовото плащане представлява извършване на плащане преди да е доставена стоката или получена услуга.

Когато става въпрос за сделки между регистрирани лица на територията на България, правилата за издаване на фактури за авансово плащане при извършване на услуги и продажба на стоки са идентични.

Когато говорим за сделки в Европейския съюз между фирми, регистрирани по ЗДДС, документирането на авансовите плащания при извършване на услуги и доставка на стоки имат различно третиране

1. Продажба на стоки от българска фирма на фирма в Общността.

При авансово плащане за доставка на стоки, направено от европейската фирма към българска фирма КЪМ ДАТАТА НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНЕТО НЕ Е НАЛИЦЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДАНЪЧЕН ДОКУМЕНТ – ФАКТУРА, независимо колко…