Българска фирма, регистрирана за целите на ЗДДС в България, сключва договор с друга българска фирма за извършване на ремонтни дейности на логистична база. Имотът, собственост на българската фирма, се намира в Румъния. Българската фирма, която оказва услугата, е също регистрирана за целите на ЗДДС в България.

Ще отговорим на въпросите:

  1. Как следва да бъде документално оформена и отчетена за целите на ЗДДС описаната сделка между двете български фирми?
  2. Доставчикът има ли право на данъчен кредит за закупените материали, вложени в ремонта на недвижимия имот?

Съгласно разпоредбата на чл. 2 от ЗДДС, на облагане по този закон подлежи всяка възмездна облагаема доставка на услуга. Съществен момент при определяне начина на облагане на доставките на услуги е правилното определяне на мястото на изпълнение на тези доставки. В зависимост от това място,…