Много от собствениците на фирми, които не са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, смятат че регламентите в този закон по никакъв начин не ги касаят, освен задължението им да следят облагаемите си обороти. Да, но не е съвсем така, защото без да знаят може да се окаже, че е трябвало да се регистрират по ЗЗДС и то преди да са направили, каквото и да било.

Защо казвам „преди да са направили, каквото и да било“ ще разберете малко по – надолу в изложението. Сега ще обърна внимание на този член от ЗЗДС, непознаването на който може да ви навлече леки неприятности и нежелана регистрация, а именно по чл. 97а. Регистрацията по чл. 97а от ЗДДС е по – различна от обичайната регистрация, която най – често може да е задължителната по чл. 96, ал. 1 или регистрацията по избор по чл. 100, ал. 1 от ЗДДС.

Най – общо казано на регистрация по чл. 97а от ЗДДС подлежи:

  • всяка българска фирма, която получава облагаеми услуги от чуждестранни фирми, независимо дали са установени в Европейския съюз или в трета страна и независимо дали са регистрирани за целите на ДДС. (чл. 97а, ал. 1)
  • Всяка българска фирма, която извършва услуги на регистрирани за целите на ДДС фирми,…