Служителка в търговско дружество, назначена на трудов договор по чл. 67 от Кодекса на труда /КТ/, се намира в отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст /отпуска по чл. 164, ал. 1 от КТ/. Получава предложение от работодателя си за извършване на работа, която се различава от тази, за която е наета по основния трудов договор. Майката е съгласна да полага труд по време на отпуска, но има някои притеснения и въпроси в тази връзка, на които ще отговорим в редовете по-долу:

  1. Какви са особеностите и как следва да бъде оформено извършването на работата?
  2. Възможно ли е по време на отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, майката да полага труд при своя работодател?
  3. Майката ще има ли право да продължи да получава обезщетението си за отглеждане на малко дете до 2-годишна възраст, ако се съгласи да работи през това време?

Относно възможността на майката да полага труд при своя работодател по време на отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст

На основание чл. 110 от Кодекса на труда /КТ/ работникът или служителят може да сключи трудов договор с работодателя, при когото работи, за извършване на…