Ваша служителка, която разбира, че сте се осигурявали, решава да роди в болница, намираща се в друга страна – членка на Европейския съюз /Германия/.

Въпросът е има ли право на обезщетение за майчинство и какво следва да се направи?

Ваша служителка, която разбира, че сте се осигурявали, решава да роди…