Фирма, регистрирана по ЗДДС в България, внася материали от САЩ за целите на своята икономическа дейност. Материалите пристигат в Германия, където са освободени от митница. Фирмата няма регистрация по ДДС в Германия. Получаването на материалите, оформянето на документите по вноса, освобождаването на материалите на митницата и изпращането им до територията на България са възложени на немски митнически представител.

Възниква въпросът как следва да се третира доставката на материали, по която българската фирма е получател? Следва ли да бъде разглеждана като вътреобщностно придобиване /ВОП/ и съответно трябва ли да бъде издаден протокол по чл. 117 от ЗДДС?

В чл. 13 от ЗДДС са изброени различните хипотези, при които е налице…