Ефективното управление на всеки бизнес, финансовите ресурси, с които разполага, и оптимизирането на разходите е цел за всеки собственик на фирма или самонаето лице. Предизвикателствата, пред които непрекъснато се изправяме, в резултат на  променящата се пазарна ситуация, като нарастваща конкуренция, промяна в покупателната възможност на хората, ограничаване на ликвидните средства и т.н., са условия, с които всеки бизнес трябва да се съобразява.

Повечето фирми са с малък брой персонал, собственикът е активно зает с дейността на фирмата и от изключително важно значение е да генерира положителни резултати.

Стъпка в тази насока е обръщане на особено внимание на счетоводното и данъчно управление и планиране. Когато фирмите аутсорсват неосновни дейности, каквато е счетоводството за тях, те могат да се фокусират само и единствено в своя основен бизнес и да постигнат своите бизнес цели. Избирайки услугите на външни специализирани счетоводни и консултантски предприятия, компаниите имат възможност да намалят разходите си и да получат високо качество на изгодна цена.

Доверявайки счетоводната си отчетност на външен счетоводител, Вашата компания получава следните предимства:

  • Значително по-ниски разходи за абонаментно обслужване в сравнение с разходите за заплати и осигуровки на счетоводен персонал.
  • Спестявате средства за изграждане и поддържане на счетоводен офис – наеми, консумативи, енергия и др.
  • Спестявате средства за закупуване на инвентар, компютри и друга необходима техника.
  • Спестявате необходимостта от закупуване на лицензи за счетоводен, ТРЗ и друг необходим софтуер и непрекъснатите им актуализации.
  • В счетоводната практика често възникват нетрадиционни и сложни казуси, които обикновено не са по силите на оперативния, редови счетоводител. Решаването на такива казуси при специализиран външен счетоводител са ежедневие.
  • Спестявате време и средства за обучение и запознаване с промените и новостите в счетоводно-данъчното законодателство, защото външният счетоводител е винаги „ в час“.
  • Не се налага да носите отговорност за срокове и правилно обработени документи и данни, защото отговорността е на външния счетоводител.
  • Не на последно място получавате завършена комплексна услуга, включваща различни области като счетоводство, осигуряване, труд.

Когато избирате счетоводна къща, която да обслужва Вашата дейност, срещнете се с хората, на които ще поверите управлението на счетоводство си, поговорете и обсъдете всичко. Уверете се в техните възможности, знания, стабилност и сигурност, която Ви предлагат. Имайте предвид, че ниската цена за счетоводни услуги в повечето случаи е „нож с две остриета“. Задайте си въпросите – „Струва ли си риска – счетоводни услуги на ниска цена? Добро ли ще е качеството, няма ли това да доведе до административни глоби и преки финансови загуби?“ Може би знаете онази стара английска поговорка: „Не съм толкова богат, за да си купувам евтини обувки“.

Със сключването на договор за счетоводно обслужване, счетоводните къщи поемат отговорност и подлежат на санкции и неустойки, произтичащи от договорните им отношения. Счетоводните кантори са изградили стройна организация на работа и за да оцелеят са длъжни да поддържат високо ниво на квалификация, което свежда до минимум грешките или пропуските в счетоводното обслужване.

Доверете ни се, за да спестите време и пари, да развиете по-лесно бизнеса си, докато сте спокойни и уверени, че финансите ви са в правилните ръце.

Вижте още: Защо вашият бизнес се нуждае от счетоводител?