Работник не се явява на работа няколко седмици, но не може да бъде открит от работодателя на посочения от него адрес. Многократно са му изпращани документи за освобождаване, но на адреса няма кой да ги получи.

Въпросът е:

  1. Как може да бъде освободен въпросният работник?

В конкретния случай е налице т.нар. самоотлъчка на работника. В Кодекса на труда липсва легална дефиниция на понятието самоотлъчка. На практика обаче, под самоотлъчка се разбира…