Българско дружеството, регистрирано на основание чл. 97а от ЗДДС, е с основен предмет на дейност търговия на техника. Стоките се продават посредством онлайн платформи. Транспортирането на закупените стоки от България до клиентите е за сметка на българското дружество. Клиенти на дружеството са:

  • физически лица от ЕС;
  • юридически лица от ЕС;
  • физически лица от трети страни;
  • юридически лица от трети страни.

За доставяне на стоките до своите клиенти, установени в трети страни, дружеството използва услугите на „Български пощи“ ЕАД.

Възникват следните въпроси:

  1. Какви задължения възникват за дружеството за регистрация по ЗДДС в България, при положение, че вече е регистрирано на основание чл. 97а от ЗДДС? Възниква ли задължение за регистрация по ЗДДС в други държави членки?
  2. Къде е мястото на изпълнение на доставките и кога възниква данъчното събитие за тях?
  3. С какъв документ следва да се докаже износа на стоките?

Преди да отговорим на въпросите по – горе, нека обърнем внимание на това, че българското дружество, осъществяващо търговията, е регистрирано на основание чл. 97а от ЗДДС. На регистрация по…