Задължени ли сте да издадете фактура при извършена продажба на физическо лице?

Не, не сте длъжни, независимо от начина на извършеното плащане от страна на лицето. Длъжни сте единствено и само тогава, когато лицето желае да му бъде издадена фактура и ви окаже нужното съдействие във връзка с нейното издаване.

Да видим защо в следващите редове ……

Преди всичко и най – вече, фактурата е счетоводен документ и в това си качество трябва да съдържа реквизитите, изброени в Закона за счетоводството.

А именно …  задължителни реквизити…