В статията Онлайн търговия от физическо лице стана ясно, че подлежите на облагане съгласно ЗДДФЛ /Закон за данъците върху доходите на физическите лица/.

Сега да видим с какво още трябва да се съобразявате …

За щастие, търговията с продаваните от вас дрехи и аксесоари се развива благоприятно, до такива нива, че трябва да се замислите как стои въпросът с регистрация по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/. Също така е важно да споменем, че има значение откъде закупувате стоките, които продавате. Ако вашият доставчик е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка, то също се налага да обърнете внимание на регламентите на ЗДДС.

Вие осъществявате търговията като физическо лице, без да имате специална регистрация. Но за целите на ЗДДС нещата стоят по следния начин: