Българска фирма, регистрирано по ЗДДС в България закупува стоки от европейски доставчик, който разполага с валиден холандски ДДС номер. Транспортът на стоките е организиран и е за сметка на българската фирма. Договорени са условия на доставката FAC /франко превозвача/. Стоката обаче не пристига в България. От Холандия се транспортира директно в Румъния и оттам се продава на клиент от трета страна.

Какво е данъчното третиране на покупката на стоки от гледна точка на ЗДДС?

Какво е данъчното третиране на продажбата на стоките в полза на клиента от трета страна?

Имаме налице ситуацията, при която стоките се транспортират директно от Холандия до територията на друга държава от Европейския съюз, различна от България.

По отношение на покупката на стоки от българската фирма следва да се имат предвид следното:

Доставка на…