На основание чл. 67, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 70 от Кодекса на труда е сключен е трудов договор със срок за изпитване, уговорен в полза на работодателя. Лицето е назначено на длъжност „търговски представител“. Трудовият договор не е бил прекратен от работодателя и съответно е преминал в договор с неопределен срок. След около една година се налага служителят да изпълнява длъжността „регионален мениджър“. Новата длъжност е отговорна и естеството на работата изисква да се провери дали служителят притежава знания, качества и умения за изпълнение на новата длъжност.

Възникват въпросите:

  1. Допустимо ли е, ако служителят започне да изпълнява друга длъжност в същото предприятие, между него и работодателят да бъде уговорен нов шестмесечен изпитателен срок? Какво е правното основание за това?
  2. Ако работодателят прецени, че служителят не се справя с новата длъжност, на кое основание следва да прекрати трудовия договор?

Сключването на трудов договор със срок за изпитване е обичайна и често срещана практика. Целта на изпитателния срок е да се провери годността на служителя за изпълнение на новата длъжност. В рамките на срока за изпитване, страната, в чиято полза е уговорен срока, може да прекрати договора без предизвестие до изтичане на уговорения срок, без да е необходимо да изрази мотива си за това. Достатъчно е ясно и точно да изрази желанието си в писмена форма.

Важно е да отбележим, че по време на изпитателния срок, работодателят има право да прекрати…