Собственик на ЕООД се осигурява във фирмата като самоосигуряващо се лице за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт върху минималния осигурителен доход, който към момента е 560 лв. В друга своя фирма полага личен друг, за който получава месечно възнаграждение в размер 700 лв.

Възникват следните въпроси:

Какви осигурителни и данъчни последици, както и подаването на какви декларации, произтичат от обстоятелството, че се изплаща възнаграждение за личен труд във фирмата, в която лицето не се самоосигурява? Следва ли да внася осигурителни вноски върху възнаграждението за положения личен труд?

Друг въпрос, който ще бъде разгледан е: какво следва от гледна точка на данъчни и осигурителни задължения, когато лицето получава възнаграждение за личен труд във фирмата, чрез която се осигурява като самоосигуряващо се лице върху минималния осигурителен доход?

В случаите, когато собственик на ЕООД упражнява трудова дейност във фирма /полага личен труд/, подлежи на задължително осигуряване като самоосигуряващо лице /чл. 4, ал.…