Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, възнамерява да извършва онлайн търговия с аксесоари, които ще се закупуват от Китай. Стоките ще се транспортират директно от Китай до Полша. Стоките, които са предмет на търговията, ще се изпращат в склад на Амазон и ще бъдат продавани от платформата на Амазон на лица, нерегистрирани по ДДС и установени на територията на съответната държава членка.

Въпросите, които възникват са:

  1. Налага ли се българското дружество да направи предварителна регистрация за целите на ДДС в Полша, където ще се осъществяват продажбите?
  2. Какво е данъчното третиране от гледна точка на ЗДДС на последващите продажби към физическите лица, нерегистрирани по ДДС в Полша? Следва ли да намерят отражение в дневника на продажбите в България или се декларират само в Полша, съобразно действащото там законодателство?

С оглед на правилното документиране и деклариране на извършените доставки, след тяхното класифициране следва да се определи мястото им на изпълнение.

На основание чл. 32 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година, относно общата система на ДДС, когато стоките се изпращат или…