Нерядко се случва, дори и на нас счетоводителите, да пообъркаме фактурата и в бързината да я предоставим на нашия клиент. Нека например вземем случая, в който поради техническа причина сме дублирали номер на фактура, т.е. издали сме фактура с един и същи номер на двама различни клиента. Това не е толкова страшно, но какво трябва да направим в такъв случай!? И сега кредитно известие ли да издадем или протокол за анулиране!?

Нека да обърнем внимание на въпроса кога издаваме протокол за анулиране и известие /кредитно или дебитно/ ..

Първо да разгледаме какво е предназначението на протокола за анулиране и кредитното/дебитно известие. Кога издаваме протокол за анулиране и кога кредитно/дебитно известие!?

КОГА ИЗДАВАМЕ  ИЗВЕСТИЕ /КРЕДИТНО ИЛИ…