Имате сключен договор с фирма, която ви е предоставила възможност да осигурите на служителите си карти за спорт на преференциални цени. Работещите при вас желаят да се възползват от тези карти, тъй като те им дават право да посещават различни спортни занимания в различни спортни обекти при по – добри ценови условия. Фирмата, предоставяща картите за спорт ще ви издава данъчна фактура. Пред вас стои да вземете решение дали да поемете изцяло стойността на картите за спорт за ваша сметка или пък да удържите стойността на картите от възнаграждението на вашите служители. Какво е данъчното третиране в единия и в другия случай?

Какво следва от данъчна гледна точка, ако вземете решение стойността на картите за спорт да е изцяло…