Вие като физическо лице решавате да закупувате дрехи и други аксесоари и съответно да ги продавате в интернет също на физически лица. Закупените стоки изпращате на купувача чрез куриер и плащането се извършва от клиента ви с наложен платеж. И така търговията тръгва и в един момент вие си задавате въпроса: „И сега добре. Вървят нещата, обаче данъци трябва ли да плащам, не трябва ли!?“

Най – напред да видим кои доходи подлежат на облагане съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/. В чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ е регламентирано, че облагаеми по ЗДДФЛ са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.

Необлагаемите доходи са изброени…