Фирма, регистрирана за целите на ЗДДС в България, ще осъществява търговия със стоки на следния принцип:

  1. Стоката, предмет на търговията ще се закупува от фирми, също регистрирани за целите на облагането с данък върху добавената стойност, само че в Гърция, т.е. притежават гръцки ДДС номер.
  2. Стоката ще се продава отново на фирми, регистрирани по ДДС в Гърция.
  3. Стоката не напуска пределите на Гърция, т.е. транспортът се осъществява директно от гръцката фирма, от която е закупена стоката до гръцка фирма, която е неин купувач.
  4. Българската фирма получава фактура от гръцката фирма, от която закупува стоката и съответно издава фактура за продажбата на гръцката фирма – купувач.

В СЛЕДВАЩИТЕ РЕДОВЕ ЩЕ РАЗГЛЕДАМЕ КАКВО Е ДАНЪЧНОТО ТРЕТИРАНЕ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ЗДДС ПРИ ТАЗИ СИТУАЦИЯ И КАК СЛЕДВА ДА СЕ ОФОРМИ ДОКУМЕНТАЛНО …

В конкретния случай не е налице ВОП при придобиване на стоката по смисъла на чл. 13, ал. 1 от ЗДДС, тъй като не е налице едно от изискуемите условия, за да е налице ВОП, а именно транспортирането на стоката до територията на България от територията на друга държава членка /в конкретния случай не напуска пределите на Гърция/.

Не можем да говорим и за наличие на тристранна операция по смисъла на чл. 15 от ЗДДС, тъй като посредникът – гръцката фирма, от която българската фирма закупува стоката и придобиващият, в лицето на фирмата купувач /отново гръцка фирма/, са регистрирани за целите на ДДС в Гърция.

В описаната ситуация българската фирма ще получи фактура за стока от фирма, която е установена на територията на друга държава членка /Гърция/. Стоката не напуска територията на същата тази държава членка – Гърция.

КАК ЩЕ СЕ ОПРЕДЕЛИ МЯСТОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТАЗИ ДОСТАВКА!?