Българска фирма купува стоки от регистрирана по ДДС фирма в Германия. Извършено е изцяло авансово плащане по доставката на 17.08.2018 г., за което фирмата с немски ДДС номер не издава фактура. Издадената фактура за въпросната доставка е с дата 29.08.2018 г. От транспортния документ става ясно, че стоките са натоварени и транспортирани от територията на Германия до България на 05.09.2018 г. Стоките са получени от българската фирма на 08.09.2018 г. Транспортът на стоките е за сметка на купувача, т.е. за сметка на българската фирма. Придобиването на правото на собственост от страна на купувача става още с предаването на стоката на превозвача.

Българска фирма купува стоки от регистрирана по ДДС фирма в Германия. Извършено е изцяло авансово плащане по доставката на 17.08.2018 г., за което фирмата с немски ДДС номер не издава фактура. Издадената фактура за въпросната доставка е с дата 29.08.2018 г. От транспортния документ става ясно, че стоките са натоварени и транспортирани от територията на Германия до България на 05.09.2018…