Българска фирма купува стоки от регистрирана по ДДС фирма в Германия. Извършено е изцяло авансово плащане по доставката на 17.08.2018 г., за което фирмата с немски ДДС номер не издава фактура. Издадената фактура за въпросната доставка е с дата 29.08.2018 г. От транспортния документ става ясно, че стоките са натоварени и транспортирани от територията на Германия до България на 05.09.2018 г. Стоките са получени от българската фирма на 08.09.2018 г. Транспортът на стоките е за сметка на купувача, т.е. за сметка на българската фирма. Придобиването на правото на собственост от страна на купувача става още с предаването на стоката на превозвача.

Българска фирма купува стоки от регистрирана по ДДС фирма в Германия. Извършено е изцяло авансово плащане по доставката на 17.08.2018 г., за което фирмата с немски ДДС номер не издава фактура. Издадената фактура за въпросната доставка е с дата 29.08.2018 г. От транспортния документ става ясно, че стоките са натоварени и транспортирани от територията на Германия до България на 05.09.2018 г. Стоките са получени от българската фирма на 08.09.2018 г. Транспортът на стоките е за сметка на купувача, т.е. за сметка на българската фирма. Придобиването на правото на собственост от страна на купувача става още с предаването на стоката на превозвача.

Коя е датата на данъчното събитие – на авансовото плащане, на предаването на стоката на превозвача или на получателя? Коя е датата на изискуемост на данъка: 17.08. – датата на авансовото плащане; 29.08. – датата на издаване на фактурата, 05.09. – датата на предаване на стоките на наетия от купувача превозвач, т.е. на натоварване или 08.09.- датата на получаване на стоките от получателя? Кога следва да се издаде протокола…