Фирмата ви е регистрирана по ЗДДС и осъществява като основна дейност транспортни услуги. Притежава лиценз за международен транспорт. Транспортните услуги се извършват предимно в страни от Европейския съюз. По – конкретно, курсовете в повечето случаи са Германия – Чехия. Получатели на услугата са данъчно задължени и данъчно незадължени лица.

  1. Къде е мястото на изпълнение на доставката на транспортна услуга, при положение, че транспортът започва от една държава членка – Германия, до друга държава членка – Чехия?
  2. Каква фактура следва да бъде издадена на вашите европейски клиенти, съответно, когато са регистрирани за целите на ДДС в съответната държава /в конкретния случай – Германия/ и когато не са  регистрирани по ДДС? Следва ли да се начисли български ДДС?

В конкретния случай става въпрос за доставка на услуги, свързани с транспортирането на стоки в рамките на Европейския съюз.

ОТ КАКВО ЗАВИСИ ОБЛАГАНЕТО НА УСЛУГИ!?

За облагането…