Собственик сте на фирма, регистрирана за целите на ЗДДС в България. Осъществявате онлайн търговия. Чрез вашия електронен магазин извършвате продажби, предимно козметика и спортни аксесоари, с получатели физически лица /данъчно незадължени лица/в Германия /страна в ЕС/ и Канада /трета страна/. За продадената стока, изпратена на съответния клиент, разполагате с документ от фирмата, извършваща конкретната доставка, в който са упоменати името и страната на получателя на стоката.
Пред вас възникват следните въпроси за размисъл:
1. Как се документират продажбите на стоки, доставени на данъчно незадължени лица /физически лица/ в рамките на Европейския съюз? 2. Какво отражение следва да намерят в дневниците за продажби по ЗДДС? Дължи ли се ДДС?
3. Как се документират продажбите на стоки, доставени на данъчно незадължени лица /физически лица/, установени в трети страни? Какво отражение следва да намерят в дневниците за продажби по…