Решавате да регистрирате фирма, но същевременно работите по трудовo правоотношение в друга фирма. Възниква ви въпросът: „Длъжен ли съм да се осигурявам и като самоосигуряващо се лице в собствената ми фирма? Ако съм длъжен, то какви осигуровки дължа?“

Лицата, подлежащи на осигуряване, са изброени в чл. 4 и чл. 4а от Кодекса за социалното осигуряване /КСО/. Основното, за да възникне осигуряване, е упражняването на трудова дейност. Задължението за осигуряване възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава да момента на нейното прекъсване или прекратяване. Лицата, упражняващи трудова дейност като собственици на търговски дружества, се осигуряват по реда на чл. 4, ал. 1, т. 7 или чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО, т.е. като работещи по договори за управление и контрол или като самоосигуряващи се лицa. Самоосигуряващите се лица дължат осигуровки,…