През последното десетилетие дигиталните технологии имат огромно влияние върху начина ни на живот и развитието на бизнеса. Благодарение на подобряването на интернет връзката и навлизането на смартфоните, онлайн търговията завладява света. Важно е да знаете, че вашите клиенти са също толкова заети колкото сте и вие. Но никога до сега не са имали толкова богат избор какво, как и откъде да купят. Конкуренцията и очакванията са големи. И това не е поредната мода в историята на търговията, а бъдещето. Да продавате онлайн е от решаващо значение за вашия бизнес. Но освен продукти, вие можете да предлагате и услуги, например дистанционно обучение, което става все по – популярно поради удобствата, които предоставя.

И така …. Решавате предметът на дейност на вашата фирма, която не е регистрирана по ЗДДС, да е извършване на дистанционно обучение по интернет. Получатели на услугата ще бъдат както данъчно задължени, така и данъчно незадължени физически и юридически лица от ЕС и трети страни.

В редовете по – долу ще отговорим на въпросите:

1. Дистанционното обучение попада ли в обхвата на „услуги, предоставяни по електронен път“?

2. Следва ли да регистрирате фирмата си по ЗДДС и на какво основание?

УСЛУГА, ИЗВЪРШВАНА ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ ЛИ Е ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ?!

От отговора на този въпрос зависи и…