Закупени са ремаркета, които се използват изцяло и само за осъществяваната основна дейност от вашата фирма, като се прикачват към товарни автомобили. За придобитите ремаркета, съответно е издадена данъчна фактура от продавача, също регистриран по ЗДДС. В талона на ремаркетата, при тяхната регистрация в КАТ, е вписано „ремарке за лек автомобил“.  Във връзка с това възниква въпросът има ли фирмата право на данъчен кредит за закупените ремаркета?

В чл. 69 от ЗДДС са записани общите правила за възникване на право на приспадане на данъчен кредит за получените от регистрираните по ЗДДС данъчно задължени лица доставки на стоки и услуги. Когато получените стоки и услуги се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, то лицето има право да приспадне:

  • данъка за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави;
  • начисления данък при внос на стоки по чл. 56 и чл. 57;
  • изискуемия от него данък като платец по…