Туроператор продава самолетни билети. За закупените билети, туроператорът получава от български доставчик протоколи без начислен ДДС. Не разполага с договор за посредничество с авиокомпания и съответно не получава комисионна от нея. Туроператорът сам определя своята комисионна, която събира от своите клиенти.

Въпросите са:

  1. Как следва да бъде документирана доставката на самолетни билети от страна на туроператора?
  2. За комисионната, която получава от своите клиенти, може ли туроператорът да приложи нулева ставка на ДДС?

Данъчна основа по смисъла на чл. 26, ал. 1, от  ЗДДС е стойността, върху която се начислява или не се начислява данък в зависимост от това,…