Собственик сте на фирма, чиято дейност е търговия със стоки чрез онлайн магазин. Стоките, за които има направени поръчки през онлайн магазина, изпращате чрез куриерска фирма до съответния клиент. Плащанията се събират от куриера чрез наложен платеж.

Във връзка с инвентаризация на вземанията и задълженията за равняване на разчетните отношения с клиенти и доставчици в края на годината, получавате писмо от ваш клиент за потвърждаване на вземане и то на не малка сума, а такова вземане при вас не съществува. Сумата е платена от вашия клиент в брой, само че към фактурите няма прикачен касов бон и клиентът ви не е закрил своето задължение. Няма и друг документ, удостоверяващ плащането.

Защо разказвам всичко това …. Да видим защо се е получило това разминаване и каква е причината за наличие на…