Физическо лице извършва продажби на дрехи и аксесоари чрез уебсайт за електронна търговия /etsy.com/. Реализираните приходи от продажби са предимно от чуждестранни и български физически лица, нерегистрирани по ДДС. Съответно Еtsy събира такси, за които издава фактура.

Възникват въпросите:

  1. Следва ли физическото лице да се регистрира за целите на ЗДДС и на какво основание?
  2. Подлежи ли на облагане реализирания приход от продажби съгласно ЗДДФЛ?
  3. Възниква ли задължение за осигуряване за физическото лице?

Следва ли физическото лице да се регистрира за целите на ЗДДС и на какво основание?

Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС всяко лице, което извършва независима икономическа дейност …