Скоро ме попитаха следното: „Имам позната, която е пенсионер. Притежавам малко магазинче, където искам да работи на касата по 4 часа на ден. Една счетоводителка ми каза, че щом е пенсионер не ѝ трябва трудов договор и може да бъде сключен граждански договор. Вярно ли е това!?“

На този въпрос бих отговорила по следния начин…

Да, на жената може и да не ѝ е нужен трудов договор, единствено и само поради факта, че тя вече е пенсионер, т.е. не се нуждае от натрупване на стаж за пенсия и т.н. Положителното за нея евентуално би било преизчисляване…