Решава служителят, оставя автомобила в гората, хвърля ключовете на свой колега и повече не се появява на работа. Ни вест, ни кост от него … Вие ядосано реагирате с думите: „Ей сега ще му се обадя и ще му кажа, че е уволнен дисциплинарно!“… А задавали ли сте си въпроса дали въобще е възможно да уволниш дисциплинарно някого по телефона, въпреки че при създалата се ситуация сте в моралното си право да постъпите точно по този начин?

Отговорът е НЕ … Не може, тъй като постъпвайки по този начин, бихте били в противовес с разпоредбите на трудовото законодателство и в частност на описаната процедура в Кодекса на труда.

Всъщност в Кодекса на труда има предвидена задължителна процедура, която трябва да спазвате при налагане на дисциплинарните наказания.

Видовете дисциплинарни наказания са определени в чл. 188 от Кодекса на труда, а именно:

  1. Забележка
  2. Предупреждение за уволнение
  3. Уволнение

В чл. 190, ал. 1 от КТ са изброени обстоятелствата, при настъпване на които работодателят…