Нека разгледаме съвсем реалната ситуация, в която вие изпращате в командировка ваш служител до Берлин. Вие купувате самолетен билет от нискотарифна компания за полет София – Берлин – София и съответно получавате фактура за закупените билети от централата на фирмата в Унгария, ако става въпрос за Wizz Air, например. Поглеждате документа и се уверявате, че доставчикът на услугата е с валиден унгарски ДДС номер. В този момент у вас или у вашия счетоводител възникнат следните въпроси: Тази фактура следва ли да се осчетоводи? Следва ли да се включи в дневника за покупки? Трябва ли да се издаде протокол по чл. 117 от ЗДДС и ако трябва какво е основанието за него неговото издаване? Каква следва да бъде стойността на протокола? Това данъчно признат разход ли е? На всички тези питания ще се опитам да отговоря.