Нека разгледаме съвсем реалната ситуация, в която вие изпращате в командировка ваш служител до Берлин. Вие купувате самолетен билет от нискотарифна компания за полет София – Берлин – София и съответно получавате фактура за закупените билети от централата на фирмата в Унгария, ако става въпрос за Wizz Air, например. Поглеждате документа и се уверявате, че доставчикът на услугата е с валиден унгарски ДДС номер. В този момент у вас или у вашия счетоводител възникнат следните въпроси: Тази фактура следва ли да се осчетоводи? Следва ли да се включи в дневника за покупки? Трябва ли да се издаде протокол по чл. 117 от ЗДДС и ако трябва какво е основанието за него неговото издаване? Каква следва да бъде стойността на протокола? Това данъчно признат разход ли е? На всички тези питания ще отговорим в следващите редове.

Ето как стоят нещата….

Първо искам да ОБЪРНА ВНИМАНИЕ кога направения разход за самолетния билет ще бъде данъчно признат. Тук няма да коментирам това, че командировката следва да бъде документирана,…