Закупили сте товарен автомобил за целите на основната дейност на фирмата ви. Съответно сте се възползвали от правото си на данъчен кредит по издадената фактура за покупката на превозното средство. За нещастие в резултат на пътнотранспортно произшествие се стига до погиване на превозното средство – тотална щета. За щастие водачът е жив и здрав. Издаден е протокол от органите на реда, удостоверяващ, че катастрофата е причинена вследствие на виновно поведение от водача на другото превозно средство, а не от служителя, управлявал товарния автомобил, собственост на фирмата ви. Съответно от страна на застрахователя е призната тотална щета на автомобила и съответно ще ви бъде изплатено обезщетение.

Следва ли да се направи корекция на данъчен кредит, който сте ползвали при придобиването на товарния автомобил?

ОТГОВОРЪТ Е НЕ, НЕ СЛЕДВА ДА СЕ ПРАВИ КОРЕКЦИЯ НА НАЧИСЛЕНИЯ ДАНЪК.

Сега да видим защо…

Съгласно разпоредбата на чл. 79, ал. 1 от ЗДДС при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоката, всяко регистрирано лице, което изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност, е приспаднало данъчен кредит за произведена, придобита или внесена от него стока, начислява и дължи данък…