Провели сте работен обяд с клиент в ресторант. След приключване на срещата, плащате сметката и получавате фискална касова бележка. По навик пожелавате да ви издадат фактура, за да отчетете разхода в счетоводството на фирмата. Обслужващият ви служител отказва да ви издаде фактура, тъй като не е в неговото поле на компетентност и ви кани да си получите фактурата на следващия ден, когато тя ще бъде издадена от съответното лице. Нека да видим нужно ли е да си правите труда и отново да се връщате, за да получите фактурата или касовият бон е абсолютно достатъчен за отчитане в счетоводството на фирмата?! Също така нека обърнем внимание какъв разход е това и какво е неговото данъчно третиране.

Провели сте работен обяд с клиент в ресторант. След приключване на срещата плащате сметката и получавате фискална касова бележка. По навик пожелавате да ви издадат фактура, за да отчетете разхода в счетоводството на фирмата. Обслужващият ви служител отказва да ви издаде фактура, тъй като не е в неговото поле на компетентност и ви кани да си получите фактурата на следващия ден, когато тя ще бъде издадена от съответното лице. Нека да видим нужно ли е да си правите труда и отново да се връщате, за да получите фактурата или касовият бон е абсолютно достатъчен за отчитане в счетоводството на фирмата?! Също така нека обърнем внимание какъв разход е това и какво е неговото данъчно третиране.

Ще започна с това, че направения от вас разход, свързан с работния обяд е представителен разход.