Във връзка с осъществяване на бизнес среща се налага командироване на служител до Полша. Закупени са самолетни билети за дестинацията Бургас – Полша – Бургас от съответната авиокомпания. По невнимание обаче билетите са закупени от друго дружество /Дружество 1/ на същия собственик, т.е. закупените билети са във връзка с командироването на служител, назначен в различно дружество /Дружество 2/ и във връзка с неговата дейност. Дружество 1 издава фактура на Дружеството 2.

Въпросът е:

  1. Във фактурата, издадена в полза на дружеството, за чието ползване са самолетните билети следва ли да има начислен ДДС? Какво е данъчното третиране по реда на ЗДДС на описаната ситуация?

В описаната ситуация първото дружеството /Дружество 1/ закупува самолетните билети. Тъй като, всъщност закупените билети са във връзка с дейността на другото дружество /Дружество…