Фирма с немски ДДС номер решава да закупи складова база в България и в тази връзка използва услуги на адвокатско дружество, регистрирано за целите на ЗДДС в България.

Възниква въпроса какъв документ следва да издаде адвокатското дружество за извършената юридическа услуга на немската фирма, следва ли във фактурата да бъде начислен ДДС?

За да определим мястото на изпълнение на предоставените юридически услуги и съответно наличието на задължение за българското адвокатско дружество за начисляване на 20% ДДС във фактурата, би следвало да си изясним най – напред вида консултации, които немската фирма получава.

Това се налага от разпоредбите на чл. 21, ал. 4, т. 1 от ЗДДС, съгласно които мястото на изпълнение при доставка на услуга е МЯСТОТО, КЪДЕТО СЕ НАМИРА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ, КОГАТО УСЛУГАТА…