До смъртта си физическо лице е работело по трудов договор. Придобило е право на пенсия за осигурителен стаж и възраст без да е прекратило трудовото си правоотношение.

Въпросът е:

  1. Имат ли право наследниците на починалото лице да получат от работодателя обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда /КТ/?

На основание чл. 222, ал. 3 от КТ при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение…