Физическо лице – български гражданин работи в Германия целогодишно и през по – голямата част от времето е извън пределите на България. Също така и семейството му е заедно с него. Това лице отдава под наем недвижим имот на фирма. Имотът се намира в България.

В този случай, логично, възниква въпросът данъкът по реда на ЗДДФЛ като на местно или като на чуждестранно физическо лице ще бъде удържан? Каква е разликата в двата случая?

Тъй като физическото лице отдава недвижимия имот и получава плащане по наема от фирма, данъкът по ЗДДФЛ…