На ваш служител, управляващ МПС, което е собственост на фирмата, е наложена глоба за извършено нарушение при шофиране. Поради една или друга причина вие сте погасили дължимата сума по наложената санкция. Какво счетоводно отражение могат да намерят издадените от органите на реда документи за наложената санкция?

Наложената глоба е…