На ваш служител, управляващ МПС, което е собственост на фирмата, е наложена глоба за извършено нарушение при шофиране. Поради една или друга причина вие сте погасили дължимата сума по наложената санкция. Как бихте могли да отразите издадените от органите на реда документи за наложената санкция?

Наложената глоба е лична за самото физическо лице, извършило нарушението. Именно вашият служител е носител на задължението за извършване на плащането по издадения документ, тъй като на практика той е нарушил разпоредбите на Закона за движение по пътищата. Тъй като вие като работодател сте извършил плащане на наложената глоба, то са възможни два варианта:

Първият вариант е да удържите сумата от трудовото възнаграждение на служителя, извършил нарушението. В този случай, от счетоводна гледна точка за вас не възниква разход. В счетоводството на фирмата удържана сума от възнаграждението на служителя, представляваща стойността  на глобата, следва да бъде отразена като разчет със самия…