Били сте в командировка в държава членка на Европейския съюз. Изпълнили сте задачата, за която сте били там, реализирали сте ползотворни срещи с ваши бизнес партньори …. Идва време да стегнете куфарите и обратно за България. Съответно трябва да заплатите фактурата за вашия престой в хотела. Предоставяте данните на своята фирма, където е посочен и ДДС номер. Плащате в брой. Получавате фактура с начислено ДДС и на всичкото отгоре без касов бон. И вие се чудите защо във фактурата има начислено ДДС, тъй като са ви информирали, че когато получавате услуга от страна от Европейския съюз, а хотелското настаняване е вид услуга, трябва да получите фактура без начислено ДДС …. И как така без касов бон!? Та нали в България, когато плащаме в брой получаваме касов бон.

Няма място за притеснение. Всичко е наред, а именно и ДДС си е правилно начислено и липсата на касов бон е обяснима. Сега ще видим защо …..

Според разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, когато получателят е данъчно задължено лице, мястото на изпълнение при доставка на услуга е там, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, което означава че данъкът е изискуем от данъчно задълженото лице –…