Фирма извършва търговия с бебешки пелени, внос от Турция. Продажбите се осъществяват както на територията на България, така и в Румъния. С цел стимулиране на продажбите, фирмата решава да организира кампания, която ще включва предоставянето на бонуси под формата на допълнително количество от търгуваната стока /бебешки пелени/ при достигане на определен обем покупки.

Въпросите, на които ще отговорим са:

  1. Как следва да се документира стоката, която представлява бонус?
  2. Следва ли да бъде извършена корекция на ползвания при вноса данъчен кредит при доставката на стоката, представляваща бонус?

Как следва да се документира стоката, която представлява бонус?