В статията „Вътреобщностно придобиване ли е, когато стоката не пристига в България?“, в част 1 и част 2 са разгледани две съвсем реални ситуации, при които стоката се транспортира директно до купувача – фирма от трета страна на територията на Румъния, като тя не е регистрирана за целите на ДДС в Румъния.

Как изглеждат нещата, когато фирмата с холандски ДДС номер продава стоките на фирмата с български ДДС номер, която от своя страна ги препродава на въпросната американска фирма, която обаче ИМА регистрация за целите на ЗДДС в Румъния или пък ги продава на фирма с румънски ДДС номер, като стоките се транспортират директно от Холандия до Румъния.

В този случай, при положение, че фирмата получател на стоките е клиент, който притежава румънски ДДС номер, то следва да вземем под внимание разпоредбите на чл. 15 от ЗДДС:

Съгласно даденото определение, в тристранните операции участват три регистрирани по ДДС лица от три различни държави членки, за които са налице едновременно следните условия:

  1. Регистрирано лице в държава членка А /прехвърлител/ извършва доставка на стока на лице, регистрирано в държава членка Б /посредник/, което след това извършва доставка на тази…