Българско дружество, регистрирано по реда на ЗДДС, е с основен предмет на дейност ръчна изработка и продажба на дървени сувенири. Дружеството има и регистрация за прилагане на режим в Съюза на основание чл. 156, ал. 1 от ЗДДС. Продажбите се осъществяват изцяло онлайн чрез платформите „Etsy“ и „eBay“, както и чрез собствен електронен магазин. Клиенти на дружеството са данъчно незадължени – физически лица от ЕС и трети страни. За доставка на сувенирите до клиенти, дружеството използва предимно „Български пощи“ ЕАД.

Въпросите са:

  1. Каква е приложимата данъчна ставка за продажбите на дружеството за продажбите на данъчно незадължени лица извън ЕС, предвид обстоятелството, че изпращането на стоките се извършва от „Български пощи“ ЕАД и дружеството не разполага с митническа декларация, в която е вписано като износител?
  2. Следва ли за продажбите извършени в ЕС на данъчно незадължени лица, на които са издадени фактури с начислен ДДС в зависимост от държавата по установяването на клиента, да се включват в месечната справка-декларация по чл. 125, ал. 1 от ЗДДС?
  3. Отчетът по чл. 119 от ЗДДС, с начислен ДДС в зависимост от държавата членка на потребление /държавата, където е установен клиентът/, който дружеството съставя за продажбите към физическите лица, които не са изискали издаването на фактура, следва ли да намери отражение в справката-декларация по чл. 159, ал. 4 от ЗДДС, без да се отразяват в справката-декларация по чл. 125 от ЗДДС?

 Каква е приложимата данъчна ставка за продажбите на дружеството на данъчно незадължени лица извън ЕС?                                    

Доставката…