Българска фирма, регистрирана за целите на ДДС, възнамерява да сключи дългосрочен договор за наем на лек автомобил с фирма, регистрирана за целите на ДДС в Румъния. Автомобилът ще се използва за дейността на фирмата, а не за лични нужди. Румънската фирма ще издава фактура на българската за предоставената услуга във връзка с наема.

Следва ли българската фирма да си самоначисли ДДС с протокол по чл. 117 от ЗДДС или румънската фирма следва да издаде фактура с ДДС?

Тъй като автомобилът е лек, ще има ли право българската фирма да ползва данъчен кредит за горивото и другите разходи, свързани с експлоатацията на автомобила?

По смисъла на чл. 8 от ЗДДС услуга е всичко, което има стойност и е различно от стока, от парите в обращение и от чуждестранната валута, използвани като платежно средство.