Българско дружеството, регистрирано по чл. 97а от ЗДДС, е с основен предмет на дейност производство на стоки /козметика/, които продава посредством онлайн платформи. От Амазон получава фактура за комисионна с начислен 20% ДДС.

Въпросите, които възникват и на които ще отговорим са:

  1. При условие, че в издадената фактура от Амазон вече е начислен 20% данък, следва ли дружеството да издаде протокол по чл. 117 от ЗДДС и да си самоначисли ДДС?
  2. Ако следва да бъде начислен ДДС чрез издаване на протокол по чл. 117, то възниква ли право на данъчен кредит?

При условие, че в издадената фактура от Амазон вече е начислен 20% данък, следва ли дружеството да издаде протокол по чл. 117 от ЗДДС и да си самоначисли ДДС?

Общите правила за определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга се съдържат в разпоредбите…