Фирмата ви, регистрирана по ЗДДС, се занимава с рекламна дейност. Ваши клиенти, освен български фирми, са и фирми от Европейския съюз, както и такива извън него. Къде е мястото на изпълнение на предоставяните от вас рекламни услуги? Как следва да бъдат фактурирани от гледна точка на Закона за данък върху добавената стойност?

За да се определи мястото на изпълнение на предоставената рекламна услуга, е необходимо да се уточни статута на лицето, което я получава, а именно дали е данъчно задължено или данъчно незадължено.

Ще разгледаме въпроса при положение, че вашите клиенти са данъчно задължени и данъчно незадължени лица по смисъла на закона.

Кое е данъчно задължено лице по смисъла на ЗДДС?

По смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС данъчно задължено е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност без значение от целите и…