Има ли право да получава парично обезщетение за бременност и раждане собственичка на ЕООД, която работи по трудово правоотношение и към момента на започване на дейността на фирмата тя е в платен отпуск поради бременност, раждане и отглеждане на малко дете?

Да започнем с това, че лицата, които са осигурени за общо заболяване и майчинство, имат право да получават парично обезщетение за бременност, раждане и за отглеждане на малко дете по реда на чл. 48а – чл. 54 от Кодекса за социално осигуряване, където са определени условията, размерите и сроковете за получаването му. Основание за осигуряване за общо заболяване и майчинство, е извършването на трудова дейност и получаването на възнаграждение за нея, изключва получаването на парично обезщетение за бременност и раждане, и за отглеждане на малко дете. Изключение прави получаването на обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 54 от КСО.

Както споменахме по – горе, в основата на възникване на осигуряването…