Агенция за недвижими имоти сключва договор с търговска банка за предоставяне на услуги по посредничество при отпускане на банкови кредити на трети лица. Тя се изразява в:

  • привличане на клиенти на банката по повод отпускането на кредити;
  • консултиране и информиране на потенциалните потребители на кредити относно възможностите, условията и изискванията за отпускане на банков кредит от съответната банка;
  • осъществяване на контакт между потенциалния потребител и банката;
  • оказване на всякакво съдействие на двете страни с оглед облекчаване процеса на сключване на договора за кредит.

Договореното възнаграждение, изплащано от банката се формира като процент от размера на кредитите, които са договорени и отпуснати от банката, благодарение на посредничеството на агенцията за недвижими имоти. За комисионната, агенцията за недвижими имоти издава фактура, въз основа на която банката превежда договорената комисионна.

Поставените въпроси, на които ще отговорим са:

  1. Доставката на посредническа услуга по отпускането на банков кредит следва ли да се третира за освободена доставка по смисъла на чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗДДС? При издаване на фактурата за комисионна следва ли да се начисли ДДС?
  2. Включват ли се оборотите по чл. 46 от ЗДДС в облагаемия по ЗДДС?

На основание чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗДДС договарянето, отпускането и…